יום שבת, 13 בפברואר 2016

קריאה של רופאים ופרלמנטרים בצרפת להכרה ברגישות לקרינה , לקראת דיון באספת העם.

טקסט שהגיע אלי באימייל ותורגם אוטומטית מצרפתית בנוגע לדיון במועצת העם בצרפת על רגישות לקרינה ודרישה של רופאים ופרלמנטרים להכרה ברגישות לקרינה.

"Also find the CP and the call doctors at this link : http://laurence-abeille.fr/des-medecins-et-parlementaires-appellent-le-ministere-de-la-sante-a-reconnaitre-les-personnes-sensibles-aux-ondes-electromagnetiques/

Press release
Doctors and parliamentarians call the Ministry of Health to recognize persons sensitive to electromagnetic waves

Paris, February 11, 2016
MP and MEP and Michele environmentalists Laurence BEE RIVASI organized for the first time in the National Assembly a symposium on health impacts of electromagnetic waves. The report on electro-hypersensitivity as ANSES must occur after the adoption of the Bee Act is still pending and has several months late. Like the decrees implementing certain articles of the Bee Act of 9 February 2015 on sobriety, transparency, information and consultation on exposure to electromagnetic waves.

There is urgency to act now, because facing the current deployment of connected objects, experiments of 5G mobile telephony and still more wifi in public places, we are more than ever surrounded by a "fog wave ". In late August, a court recognized a disability of 85% to a woman suffering from electromagnetic hypersensitivity.

The medical expert who followed the woman Biboulet Pierre, was present at the Conference and explained the alarming findings that he made during the medical monitoring of the woman, and the inability to deny disability that was his, linked to hypersensitivity syndrome to electromagnetic waves.

With this symposium, at which many doctors and health professionals were present, and for which many inscriptions had to be rejected for lack of space, all stakeholders have called this major public health issue on the table and called the Ministry of health to take action. The impact of electromagnetic waves on health is real, these doctors and researchers have demonstrated and recognized. They ask to be heard and helped them to better understand and alleviate the disease.

Michèle Rivasi, MEP and expert on public health issues:

"The Ministry of Health can not deny this major public health problem; it is a health scandal similar to that of asbestos or tobacco that is happening but the difference is that we are all exposed to the waves, so everyone's health is affected more or less serious by the waves ... for some, the final straw has already taken place! The phenomenon of electro hypersensitivity is growing and must be recognized. Today we launch a call, with 50 doctors and health professionals as first signatories, who received electro hypersensitive people are poor and to heal. This call seeks recognition of electro hypersensitivity as a disability and reduce exposure
general population to prevent new diseases related to air. I strongly hope that the Ministry of Health quickly seize this issue! "

Laurence Bee, MP and rapporteur of the law on electromagnetic waves:

"The law on electromagnetic waves is a first step, which has introduced in the parliamentary debate the question of wave exposure. Unfortunately, if this law establishes a "principle of sobriety" in terms of exposure, it only treats the margin the issue of electro-hypersensitivity, despite my insistence that the provisions of ambition as creating zones limited to electromagnetic radiation therein. With this conference and this call, we put the topic on the table! "


Parliamentary Office Laurence Bee
MP Val-de-Marne, environmentalist Group
126, rue de l'Université - 75355 Paris cedex 07 SP
Such. : 06.78.00.87.68 / 01.40.63.49.92 / Fax: 01.40.63.49.52
labeille@assemblee-nationale.fr
www.laurence-abeille.frAPPEAL DOCTORS and HEALTHCARE PROFESSIONALS
at the conference of 11 February 2016 in the National Assembly

"To better understand and recognize electro-hypersensitivity"

We, doctors, scientists and health professionals,
Considering the appeal of Fribourg launched in 2002 by physicians, we find in recent years during our consultations, a dramatic rise in severe and chronic diseases among our patients, such as:
Symptoms usually found in mobile phone use:
- Pain and / or heat in the ear
- Disorders of the surface sensitivity type dysesthesia (tingling, tingling, burning or itching) on the face, scalp or arm
Then gradually, and permanently:
- Headache, associated typically with stiffness and pain in the neck.
- Tinnitus, hyperacusis,
- Visual disturbances type of blurred vision,
- Anomalies of deep sensitivity (false vertigo), malaise
- Skin lesions with sensation of burns (causalgia) and / or itching,
- Muscle disorders (myalgia, spasms, twitching) and / or joints (arthralgia, stiffness)
- Cognitive disorders.
Second stage:
- Onset of severe cognitive disorders (attention deficit and concentration, loss of short term memory)
- Vegetative symptoms sympathomimetic (chest tightness, tachycardia)
- Digestive or urinary disorders,
- Insomnia, chronic fatigue and possibly depressive tendency.
And finally, in the absence of treatment and protection measure, evolution is marked by progressive constitution of pathological lesions, totally irreversible: delirium, absences, spatial disorientation or temporal state of dementia resembling a disease Alzheimer including young subjects.
In children headache and sleep disorders, dyslexia, attention disorders and concentration, loss of memory attachment, sometimes behavioral problems (child refusing to go to school without reason)
Considering that we know the residential environment and habits of our patients, we often see a correlation in time and space, between the occurrence of these disorders and the beginning of the extension of the radiation waves electromagnetic, in cases such as: - installation of a mobile phone mast in the vicinity of the home or the patient's workplace - the intensive use of a mobile phone - the use of a wireless DECT telephone at home or at work.
Electromagnetic fields thus appear to partly explain the appearance of these disorders.
As indicated in the Declaration on International Scientific electrohypersensitivity and sensitivity to multiple chemicals signed by scientists and doctors around the world gathered at the Royal Academy of Medicine in Brussels in May 2015, on the initiative of the ECERI biomarkers have been identified in the EHS sufferers that establish the existence of true debilitating conditions. So much so that some people must isolate polluted places by electromagnetic fields (WiFi, mobile phone ...) to continue to live under the most normal conditions possible. However, this disease is still not recognized by the French health authorities.
In the context of the recognition by the Dispute Tribunal of the inability of Toulouse, 80% of disability suffered by a patient with electro-hypersensitivity, we believe it is finally time to discuss this major issue public health.
This pathology is complex and multifactorial, we are clueless about these people, whose physical suffering is real and symptoms found. Although scientific controversy remains in some respects on the subject, these patients exist and their responses must be made medically to alleviate their suffering.
We need to be better informed on health impacts of electromagnetic fields and to be equipped with tools to better help these patients.
We call solemnly as the French government and particularly the Minister of Health to the health impact of electromagnetic fields a health priority and take these patients, more and more, which are mostly in big trouble and social insecurity.
It seems essential, as a precaution, lower the general population exposure to electromagnetic fields; especially in terms of children, reduce their exposure to wifi and tablets in schools.
An independent and thorough research should be conducted on the subject and electro hypersensitive persons should be able to take refuge in "white areas"
Finally, decisions of some houses Departmental Disabled Persons recognize electro-hypersensitivity as a disability must be definitively validated and applied by all MDPH for people to EHS are all supported.
List of top 50 signatories of the Appeal before the Conference:
Pr Dominique BELPOMME (75)
Pr Pierre LE RUZ (72)
Catherine NEYRAND - physiotherapist (26)
Christian Bordes, osteopath (31)
Dr. Gerard DIEUZAIDE (31)
Dr Nathalie BOSCH dentist (83)
Dr. Valerie BOURIN-KLEIN, general (38)
Dr. Jeanine ISRAEL retired (38)
Anne Marie Charrier, speech Nantes
Sandy LOG - Nurse puériculteur Protection Unit in Mother and Child (44)
Colette PRALUS, physiotherapist (83)
Dr. Patricia LOPEZ (69)
Dr. Michael RAMAIN (94)
Dr Marie HANOTTE (69)
Dr. Alain LACHARD (83)
Dr. Sylvie GOURLET, veterinary (89)
Dr. Antoine Rophé (83)
Dr. Ralph JENNESSEN (Var)
Francis GLEMET, industrial pharmacist (34)
Dr Didier PIE, retired (27)
Dr. Jean-Claude ALBARET (10)
Dr Dominique ERAUD (75)
Dr Vinciane VERLY (Brussels)
Jean-Pierre MARGUARITTE, osteopath (92)
Dr Bernard COADOU, retired (33)
Dr TOURRE 26120 Chabeuil general medicine and sports
Dr. Eric MENAT Liberal General Practitioner 31
Dr. Michel ANGLES 12
Danielle Persico, Pediatrician (26)
Sylvie RINAUDO, PhD in chemistry (75)
Philippe Masson, dentist (75)
Dr Yvon Guibert (84)
Nathalie Buisson liberal nurse (26)
Dr Véronique RIGAULT, Hospital of Lannemezan (65)
Véronique CHAVANAT, Speech Therapist (78)
Katia TAMISIER nurse in retirement (79)
Dr. André MERGUI (30), dentist
Adeline BARROIS, Nurse (59)
Dr Lionel Fabre (83)
Dr. Paul GUILLON (41)
Dr Sophie LIBERT (75)
Dr Maryline THE ROULIER (91)
Françoise de SAINT-PAUL, nurse anesthetist (47)
Dr. Nicole SICARD (12)
Dr. Pierre Lenthéric (30)
Dr. Jean-François STRAW (74)
Dr Catherine BILLOD, general practitioner, homeopath, and osteopath (01)
Dr Martine Vonderscher, retired (38)
Dr Elise DONVAL, retired (92)
Véronique SHORE, intervener in domobiologie (29)


________________________________________________________________

This message and any attachments are established under the
sole responsibility of the sender, for the exclusive use
the addressees; they may contain information
confidential. Any publication, use or distribution
must be authorized beforehand.
This post is subject to an anti-virus treatment.
It is recalled that all email is likely
alteration in its delivery over the Internet.
________________________________________________________________

You can visit the website of the National Assembly
the following address: http://www.assemblee-nationale.fr

"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה