יום שישי, 15 בספטמבר 2017

תשובות מתחמקות לשאלות פשוטות על המסוכנות של קרינת רדיו

מונה מילסון, עיתונאית שוודית שחשפה בעבר ניגוד עיניינים בוועדת IARC שדנה בנושא הקשר בין קרינת רדיו לסרטן, ואשר עוסקת רבות בנושא הקרינה הבלתי מייננת, הפנתה שאלות קשות לד"ר אמלי וואן דבנטר, ראש פרויקט הקרינה הבלתי מייננת בארגון הבריאות העולמי (EMF PROJECT) ואריק וואן רונגן, יושב ראש ICNIRP, הוועדה הבין לאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (גוף ממומן תעשיה הקובע תקנים מבוססי חום לקרינת רדיו).
השאלות לד"ר  אמלי וואן דבנטר היו:
א. מה התגובה שלך לעצומה של 220 מדענים שקובעים שקרינת רדיו מזיקה, ושעמדת ארגון הבריאות העולמי שגויה בנושא. 
ב. למי הציבור צריך להאמין, לEMF PROJECT או ל220 המדענים ?
התשובות שד"ר  אמלי וואן ענתה הייתה התחמקות מהשאלות. היא למעשה הודתה למונה מילסון על הפנייה שלה בעבר שהביאה לכך שעוד 300 מחקרים שEMF PROJECT לא היו מודעים להם, צורפו לחוות הדעת שלהם בעיקבות הפנייה של מונה (או לעצומה של 220 המדענים) וכן הסבירה כי לא כל המחקרים עוברים את קריטריון האיכות (לדעתי זו הדרך של ה EMF PROJECT להרחיק מחקרים שמראים סיכון, תחלואה שינוי) ואלו שנדחים מפורסם בדיוק על איזה בסיס נדחו. 

מונה מילסון פנתה עם השאלה השניה, "למי הציבור צריך להאמין, לEMF PROJECT או ל220 המדענים ?" גם ליושב ראש ICNIRP, והתגובה שקיבלה הייתה משהו בסגנון "הציבור יכול להאמין לאיזו קבוצה שהוא רוצה". זאת בהתעלמות ברורה מהעבודה שההמלצות של ICNIPR  (תקנים מבוססי חום בלבד והנחת יסוד שקרינת רדיו ברמות חשיפה גבוהות אינן מזיקות בריאותית) מתקבלות הן על ידי ארגון הבריאות העולמי והן על ידי התעשיה, ומעברות כ"אמת מדעית" ו"עובדה" למדינות השונות בעולם, ולמעשה נכפות על כל האזרחים בעולם.
פרטים נוספים על השאלות והמפגש בבלוג המצוין של ד"ר דריוס לסזינסקי -
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2017/09/13/blunder-by-icnirps-and-who-emf-projects-bosses/


Question to Emilie van Deventer, WHO, about 220 scientist's appeal for better protection of the public from EMF from Swedish Radiation Protection on Vimeo.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה