יום שישי, 5 בינואר 2018

כחלון, פותח בחזרה את הדלת להקמת אנטנות סלולריות מול בתי תושבים

שר הכלכה, כחלון, פותח בחזרה את הדלת להקמת אנטנות סלולריות (תחת המונח המכובס "מתקני גישה") על ובצמוד לבתי תושבים, ובכך לחשיפה של אזרחים לקרינה בלתי מייננת ברמות נמוכות מהתקן (המבוסס חום) אבל לא בריאות של קרינת רדיו, בכפייה. 
זאת בעקבות חתימה על תקנות חדשות בנושא מתקני גישה והשימוש של חברות הסלולר בפתור הזה להתקנה של אנטנות סלולריות בהספקים גבוהים על ובצמוד לבתי מגורים. 
מתקן גישה אלחוטי שימש במקור לתקשורת מנקודה לנקודה (ולא פיזור של תקשורת למשתמשי קצה) לגישור על פני מישור בו לא ניתן להניח תקשורת קווית. חברות הסלולר אימצו לעצמן את הפתור כבר בשנות ה2000 והחלו להשתמש בו כדי להתקין אנטנות סלולריות שקוצרו כדי להתאים לקופסה העומדדת בממדים שמצוינים בפתור (80X30X60 ס"מ). זאת תוך כדי שבזכות הפתור הקמת האנטנה לא נידונה בוועדות הבנייה, המקום בו הציבור יכול להעלות התנגדויות להקמה. מה שהיה עדיין דרוש הוא דוח על רמות הקרינה הצפוייות לפני ההקמה ובדיקות קרינה לאחר ההקמה ואישור של המשרד להגנת הסביבה על שני דוחות אלו. מיכוון שהתקן בו משתמש המשרד להגנת הסביבה הוא גבוהה, כמעט כל רמה של קרינה היא תקינה וכן חותמת הגומי שלו מתקבלת ברוב מוחלט של המקרים. 
כך נוצר מצב כי חברות הסלולר עקפו את וועדות הבנייה ואת הציבור. השימוש בפתור הפך לדרך המלך והרבה מאוד מהאנטנות החדשות בשנים 2004-2012 שהותקנו היו מהסוג הזה. למשל בשלב מסויים יותר מ90% מהאנטנות של גולן טלקום היו מהסוג הזה. 
הנושא נידון בבג"ץ כבר משנת 2008. בגץ גילגל את האחריות ליועץ המשפטי של הממשלה וזה הגביל פעם אחר פעם את השימוש בפתור. 
כעת פותח מחדש השר כחלון את הצוהר על השימוש בפתור ומביא לפגיעה נטו בזכות הציבור לדעת ולהתנגד להקמה של אנטנות בצמוד לביתו.
בהמשך התקנות החדשות אותן מקדם כחלון , משרד התקשורת ואחרים בנוגע למתקני גישה. כאמור התקנות יאפשרו הלכה ולמעשה המשך השימוש במתקני גישה על ידי כל החברות. הסעיפים הבעיתיים מודגשים באדום בתמונות למטה.
  1. סעיף 1, שורה 7 בטבלה - מגדירים את מתקן הגישה לראשונה כמתקן לשימוש בשיטה התאית, 
  2. סעיפים ד1 וד2 - מאפשרים לחברת סלולר להחליף מיקום של מתקן גישה (למעשה לפרק מתקן שאין בו צורך על גג אחד ולהקים במקומו מתקן חדש במיקום אחר), ולתחזק מתקנים (למעשה לשדרג אותם לדור חדש) . 
  3. סעיף 3 על תת הסעיפים בו מגדיר כי על מהנדס הוועדה לאשר עמידה בתנאים המקדמים של הבקשה תוך 14.
  4. סעיף 4א קובע כי על המהנדס לתת החלטתו עד 25 יום. ללא פרסום כוונת ההקמה וללא קבלת ודיון בהתנגדויות הציבור (תת סעיף ב). 
  5. סעיף 4ב - מי שבדרך פלא רואה עצמו נפגע מהחלטת המהנדס (לדעתי מדובר על חברות הסלולר ולא על אזרחים)  יכול להגיש השגות לראש ועדת הערר תוך 15 יום בלבד. המהנדס ישיב תוך 15 , ותוך 25 יום תתן ועדת הערר את ההחלטה. 
  6. סעיף 5 - רק לאחר אישור הבקשה יתבצע ידוע של בעלי הקרקע או הבניין (השכנים במקרה של בית משותף)
ראו 


אין תגובות:

פרסום תגובה