יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

מוני חשמל אלחוטיים התגלו בתל אביב - 07.12.2015

בזאת מסתיימת תקופת ההתמנה של כמה שנים בהם חברת החשמל שמרה על עמימות ולא ציינה באיזה טכנולוגיה היא תשתמש ברשת המונים החכמים שהיא מתכננת לפרוס. 
לאחר כמה שנים שניתן היה למצוא מוני חשמל אלחוטיים, המשדרים באופן כמעט רציף, רק בקיבוצים, מוני החשמל האלחוטיים והמקירנים הופכים לנחלת כל הציבור. 

המונים הם מדגם ED1000 של חברת EMH - פרטים על המונה -
 http://www.emh-metering.com/en/products/ed1er-serie/

בכך, לאחר שנים של עמימות, נחשפת ומתגלית כוונת חברת החשמל להתקין מונים אלחוטיים בכל רחבי הארץ.

על פי המדידות רמות הקרינה דומות לטלפון אלחוטי ביתי. השידור מתבצע למשך חמש שניות, לאחר מכן שלוש שניות מנוחה , חמש שניות של שידור וחוזר חלילה באופן קבוע, כל היממה.

פריסה נרחבת של מונים אלו תביא לעליה בחשיפה של הציבור לקרינה בצורה משמעותית. להבדיל מציוד אלחוטי ביתי
התקנת המונים תהיה חובה והאזרח לא יוכל להפסיק את הקרינה גם אם יחפוץ בכך.  להערכתי פריסה נרחבת של מוני חשמל אלחוטיים אלו תביא לעליה בחשיפה של הציבור לקרינה בצורה משמעותית. יותר אנשים יחשפו ליותר קרינה במשך יותר שעות ביום. רבים נוספים יפגעו מהקרינה מהמונים ,בעיקר אלא שישנים, עובדים או שוהים שעות ארוכות לידם. במיוחד יפגעו מי שבצמוד אליהם יותקנו מספר מונים אלחוטיים. רבים יהפכו לרגישים לקרינה ורבים נוספים יסבלו מההשלכות ארוכות הטווח של העלייה בחשיפה לקרינה. מוני החשמל האלחוטיים יהוו עינוי לרגישים לקרינה ויהפכו את חייהם לעוד יותר קשים וכואבים. ,רגיש לקרינה שבביתו או בצמוד לו יותקן מונה יחיד, או מספר מוני חשמל אלחוטיים, סביר להניח 
שיסבול מייד מהשידור ואיכות חייו תפגע , לפעמים עד כדי סכנת חיים. לאחר התקנת המונים האלחוטיים יהיה כמעט בלתי אפשרי לרגישים לקרינה למצוא מקומות מגורים מתאימים ונמוכי קרינה. זאת מכיוון שברוב הבתים יהיו מוני חשמל אלחוטיים ומקרינים. בארה"ב, קנדה ואוסטרליה אנשים כבר נפגעו ונפגעים ממוני החשמל האלחוטיים.

יש לציין כי בשל אותן סיבות טכניות שלא מאפשרות למדוד את קרינת ה WIFI בבתי הספר, לא ניתן יהיה למדוד את הקרינה מהמונים החכמים על ידי מודדי קרינה של המשרד להגנת הסביבה (בעיקר בגלל שיטת מדידה לא נכונה וכן מדי קרינה בעלי מהירות דגימה איטית מידי). המדידות בסרטון בוצעו על ידי שימוש במד קרינה ביתי המהיר פי 3000 לערך ממד קרינה של מודדים מוסמכים (המד הביתי מודד 3500 דגימות בכל חצי שנייה ומראה את שיא הקרינה הנמדד בכל חצי שנייה בעוד רוב המדים של המודדים המוסמכים מודדים פעמים בשנייה ועושים ממוצע על פני כמה דקות).

אל תשארו אדישים! פעלו עוד היום כדי לעצור את הפריסה  של מוני החשמל האלחוטיים והמקרינים בישראל.
למידע נוסף בקרו בקבוצת הפיסבוק "STOP SMART METERS ISRAEL-  עצרו את המונים האלחוטיים  


בתמונות, מספר דגם המונה, נתונים טכניים ומוקף באדום כנראה סימון המציין כי המונה אלחוטי.
אין תגובות:

פרסום תגובה