יום חמישי, 5 בנובמבר 2015

קרינה (שדה מגנטי בתדר נמוך) במיון יולדות בהדסה

על פי כתבה בישראל היום נמצאה קרינה קרינה (שדה מגנטי בתדר נמוך) במיון יולדות בהדסה.
מקור הקרינה הוא כנראה שנאיים שנמצאים מתחת רצפת המחלקה.
מהפרסום לא ברורות רמות הקרינה שנמצאו, רק שהן כנראה גבוהות מההמלצות של המשרד להגנת הסביבה (2 בממוצע שנתי, 4 בממוצע ליממה הגרועה ביותר בשנה). כפי שציין באוזניי ד"ר זמיר שליט"א, פרוטוקול המדידה של המשרד להגנת הסביבה מגדיר גובה מדידה של 1 מטר, לכן אפשרי שצמוד לרצפה, בגובה המיטות ובגובה כסאות הקרינה תהיה בחלק מהמקומות גבוהה יותר. בתגובת הנהלת הדסה לכתבה נראה שהם מנסים להרגיע ומשתמשים ב"תקן הבן לאומי" הגבוה כדי להדגיש כי רמות הקרינה נמוכות ותקינות.
ה"תקן הבין לאומי" נקבע על ידי וועדה מושפעת מהתעשיה ולוקח בחשבון רק אפקט מיידי של הקרינה, השפעות על שרירים ועצבים, כאשר החשש הוא השפעה על שריר הלב. התקן אינו מגן מפני השפעות ארוכות טווח וכבר נמצא בעבר קשר בין רמות גבוהות של שדה מגנטי בתדר נמוך ממערכות חשמל לסרטן. סוג זה של קרינה מוגדר מסרטן אפשרי בבני אדם החל משנת 2001. 
מתוך מסמכי התקן - 
these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, although epidemiological research has provided suggestive, but unconvincing, evidence of an association between possible carcinogenic effects and exposure at levels of 50/60 Hz magnetic flux densities substantially lower than those recommended in these guidelines.

מתוך הדברים מצתירת תמונה מדאיגה בה עדיין, למרות שעברו השנים, יש שרוצים להרגיע את הציבור בכל הקשור לשדה מגנטי בתדר נמוך, וזאת במקום לשפר ולתקן בעיות שנמצאות. 

השפעות ביולוגיות ארוכות טווח של שדה מגנטי בתדר נמוך - http://www.norad4u.co.il/knowledge-h/studies-h#TOC--11


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה