יום שלישי, 6 בספטמבר 2016

חוזר מנכ"ל 2016 - לא לסלולר (בנתיים), פחות שעות בטאבלט אבל לשלם עליו חובה

חוזר מנכ"ל החדש של משרד החינוך התפרסם השבוע.
קישור:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HoraotKeva/K-2016-1-1-3-6-12.htm
החוזר מתחלק לכמה חלקים ודן בכמה נושאים מרכזיים:
 1. הסעיף  המשמעותי ביותר לדעתי - סעיף 2.3 - בשלב זה הגבלת השימוש למחשבים או טאבלים ולא לסלולרי או סמרטפונים - זהו סעיף משמעותי בחוזר ונלמד ממנו כי שינוי הפרדיגמה בעקבות מחקר NTP הגיע למשרד החינוך (ולוועדה הבין משרדית). הבעיה שלי היא עם ה"בשלב זה" ואם המשך השימוש בציוד אלחוטי. כמו כן אין הוראות ברורות על איסור שימוש כללי בשטח בית הספר, כיבוי המכשירים ואיחסונם. הוראות אלו הופיעו בחלקם בחוזרי מנכ"ל ישנים.
 2. סעיף שני המשמעותי לנושא הקרינה הוא סעיף 2.4.2 - הנחיות בריאותיות, בו חוזרים על הכתוב בחוזר הקבע עג/10(ג) ונותנים תוקף נוסף ל: " הנחיות בנוגע להתקנת הרשת בבית הספר, שימוש ברשת קווית בלבד כאשר אין צורך בהפעלת רשת אלחוטית, חובת ההתקנה של נקודת גישה קווית בעמדת המורה, הגבלת שעות השימוש ברשת האלחוטית בהתאם לשכבת הגיל ועוד. " זאת אומרת מצד אחד אין הרעה ואין יותר שעות של רשת אלחוטית אבל מצד שני תהיה חשיפה לקרינה מהרשת האלחוטית בבית הספר בצורה הדרגתית לפני שנתונים.  מעבר לכך סעיפים נוספים בנושאים שאינם קשורים ישירות לקרינה:
 3. צעדים מקדימים לשילוב אמצעי קצה במוסד חינוכי (2.1)
  א. הודעה לפיקוח או לבעלות החינוך על הצתרפות לפרויקט.
  ב. הכשרת צוות המורים.
  ג. ידוע ההורים.
 4. הסדרת זמני הלמידה באמצעות אמצעי קצה דיגיטאלים (2.2.)
  ההבנה שלי היא שלפי חוזר המנכ"ל ניתן להשתמש באביזרי הקצה זמן נוסף, לאחר כיבוי הרשת האלחוטית בכיתה וכיבוי הפונקציה האלחוטית באביזרי הקצה. אני בספק אם בבתי הספר יבינו זאת או ידעו איך לבצע. להבנתי בבסיס הסעיפים הללו התמודדות עם ביקורת ציבורית ומקצועית בגין:
  * תשלומי הורים
  * הבג"ץ בנושא פרויקט ה BYOD בו נדרשים הורים לרכוש טאבלטים יקרים (ומיותרים) לילדהם כדי שאלה ישתמשו בהם בבית הספר.
  * זמן מסך של הילדים וההשפעות החברתיות והפסיכולוגיות של החשיפה הזו. 
  א. בעמדת המורה שימוש במחשב ובאזרים לפי הצורך וללא הגבלת זמן (אמור להיות ברשת חוטית).
  ב. זמן השימוש בבית הספר: בכיתות א-ג לא יותר מ20% מהזמן.
      בכיתות ד-ו עד 30% (באירועים מיוחדים עד 40%).
      בכיתות ז-י"ב בצורה חופשית לפי הצורך.
  |ג. זמן השימוש מחוץ לבית הספר:
      בכיתות א-ג לא יותר משעה ליום.
      בכיתות ד-ו עד שעתיים.
      בכיתות ז-י"ב בצורה חופשית לפי הצורך.
 5. הסדרת נושא תשלומי ההורים על אמצעי הקצה הדיגיטאלים ועל תוכנות וספרים דיגיטאלים.
 6. סעיפי כסת"ח :סעיף 2.2.2ג - ביצוע תוכנית לימוד על קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו.
  סעיף 2.2.2ד - וידוי כי התלמיד קיבל הדרכה והוא מודע להנחיות לשימוש בטוח ברשת ובאמצעי הקצה. 
 7. סעיף 2.5 אבטחת שיוויון והזדמיניות של אמצעי קצה.
 8. סעיף 2.6 שילוב פרויקט ספרים דיגיטאלים בפרויקט השאלת ספרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה